บ้านย่านสะบ้า

หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านสะบ้า

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565
นายอดลย์ ดอมะ ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านสะบ้า มอบหมายให้นางสาวสุภัตรา เสล่ราษฎร์ เข้าร่วมทำบุญที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง และร่วมงานเลี้ยงส่ง
นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอตะกั่วทุ่ง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
สำหรับในงานเลี้ยงส่งครั้งนี้ ท่านนายอำเภอไม่ขอรับกระเช้าของขวัญหรือช่อดอกไม้แต่อย่างใดหากแต่ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี
เป็นข้าวสาร ๑ ถุง (ขนาด ๕ กิโลกรัม) เพื่อที่อำเภอตะกั่วทุ่งจะได้นำไปบริจาคให้ผู้ที่ด้อยโอกาสหรือ
ผู้ประสบภัยต่อไป

บทความล่าสุด