บ้านย่านสะบ้า

หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

โรงเรียนบ้านย่านสะบ้าขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง และโรงเรียนเมืองพังงา
การประกวดแข่งขันวันแรก 20 ธันวาคม 2565
มีนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน จำนวน 7 รายการ สรุปได้รับเหรียญรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ดังนี้
รายการที่ 1 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-6 ด.ช.ณัฐดนัย ศรีรัฐ
รายการที่ 2 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาป.1-6 ด.ญ.ฮัลวา สมัครกิจ และ ด.ช.ธนากร วงค์นุ้ย
รายการที่ 3 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 ด.ญ.อรณิชา ศีลบุตร และ ด.ช.กิบฟารี จันทรจิตร์
รายการที่ 4 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความจากภาพ ป.1-3 ด.ญ.ซัยดา ปานพืช
รายการที่ 5 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเวทคณิต ป.1-3 ด.ญ.อาทิตยา ศรีรัฐ
รายการที่ 6 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษา ป.1-3 ด.ญ.รสรินทร์ หอมรสกล้า
และ รายการที่ 7 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษา ป.4-6 ด.ญ.อริศรา นาคครื้น

บทความล่าสุด