บ้านย่านสะบ้า

หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

ผู้รับผิดชอบโครงการขยะของโรงเรียน

วัน ศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
คุณครูสุเพ็ญ ชลธี ผู้รับผิดชอบโครงการขยะของโรงเรียน ได้นำนักเรียนบางส่วนช่วยกันขุดหลุมขยะเปียก ซึ่ง อบต.คลองเคียนได้มอบให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปใช้จัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกภายในโรงเรียน ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านสะบ้าขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้🙏🙏

บทความล่าสุด